Димитър СТАМЕНОВ

Роден на 18.05.1987г. в гр. Перник

Образование
2006-2011г .- Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство - специалност право, редовно обучение. Образователно-квалификационна степен "магистър".

2001-2006г. - Професионална гимназия по икономика – гр. Перник, специалност Банково,застрахователно и осигурително дело със засилено изучаване на Английски език.

Професионален опит
2012 – Присъединява се към екипа на „Лекс Консултинг”;
2011 – стажант при адв. Л. Никифоров;

Чужди езици: Английски език
Е-mail: dstamenov@lex-bg.com