Мария НИКОЛОВА

Родена на 09.01.1985 г. в гр. Плевен

Образование
2004 г. – 2010 г. - Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност - право; Образователно-квалификационна степен "магистър". Специализация: "Правораздаване";
1999 г. – 2004 г. – 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ гр. София

Професионален опит
2012 г. - Приетa за адвокат в Софийска адвокатска колегия;
2012 г. - Присъединява се към екипа на Лекс Консултинг;
2010 г. – 2012 г. – юрисконсулт в адвокатско съдружие „Тосков & Йорданов” ;
2007 г. – 2010 г. – юридически сътрудник в нотариална кантора;

Практикува
Търговско право, Търговска несъстоятелност, Облигационно право, Вещно право.

Чужди езици: Английски език и Френски език.
Е-mail: mnikolova@lex-bg.com