Екип

За предоставяне на своевременни и качествени услуги на своите клиенти, АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЙОРДАНОВ, ВЪЛКОВ И ПАРТНЬОРИ  и ЛЕКС КОНСУЛТИНГ ООД ползват в своята работа услугите на над тридесет юристи със сериозен професионален опит в цялата страна. С всички тях имаме установени трайни партньорски отношения.

По нестандартни въпроси, които изискват задълбочен теоретичен анализ ангажираме като консултанти изтъкнати специалисти - преподаватели в юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - най-реномираното висше учебно заведение в България.

Ядрото на екипа на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЙОРДАНОВ, ВЪЛКОВ И ПАРТНЬОРИ ООД и ЛЕКС КОНСУЛТИНГ ООД се състои от:

Йордан Б. ЙОРДАНОВ - адвокат, Управляващ съдружник
Любомир А. ВЪЛКОВ - адвокат, Управляващ съдружник
Христо И. МИХАЙЛОВ - адвокат, съдружник
Деян Д. САВОВ - адвокат, съдружник
Владимир И. ВЛАДОВ - адвокат, съдружник
Силвия П. МИЛЕВА-ИЛКОВА - адвокат
Аделина АНГЕЛОВАадвокат
Карина СПАСОВА– офис асистент