Силвия МИЛЕВА-ИЛКОВА

Родена на 31.03.1983 г. в гр. Пазарджик.

Образование
2009-2006г. - Университет Кеймбридж
Специализация по английско право и право на европейския съюз
2007-2002г. - Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност право, редовно обучение. Образователно-квалификационна степен "магистър". Специализации: "Правораздаване". "Международно право" и "Публична администрация".
2002-1997г. - Езикова гимназия “Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик – езикова паралелка с английски език.

Професионален опит
2008г. - до настоящия момент част от екипа на  ЛЕКС КОНСУЛТИНГ.
2007г. - Стажант към програмата „Студенти на стаж към парламента” към Народно събрание на Република България.
2006-2005г. - Правен консултант във „ВИП Секюрити” ЕООД. Отговорности: Цялостно правно подсигуряване на дейността на компанията- подготовка на документите за регистрация на промени партидата на дружеството; изготвяне на договори; преговори; правни консултации.
от 2009г. - Практикуващ адвокат в Адвокатска колегия – Пазарджик
от 2008г. - Придобила юридическа правоспособност

Практикува
Търговско право, Облигационно право, Вещно право, Административно право.

Чужди езици: Английски език, френски език

e-mail: smileva@lex-bg.com