Христо МИХАЙЛОВ

Роден на 20.07.1974г. в гр.София

Образование
1994-1999г. - Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност право редовно обучение държавна поръчка.среден успех от следването - Мн. Добър /5.06/Среден успех от държавните изпити - Мн.добър /5.00/
Образователна степен "Магистър"
Специализация: "Правораздаване"
1992г. - Завършва средното си образование в София.

Професионален опит
1997г. - до сега работи в ЛЕКС КОНСУЛТИНГ
от 2001г. практикуващ адвокат - САК. Притежава практически опит в гражданско процесуалното право.
2000-2001г. - Съдебен кандидат при Софийски градски съд. Юридическа правоспособност от 2001г.

Практикува
Гражданско право, Търговско право, Трудово право, Облигационно право, Вещно право.

Чужди езици: Руски език

e-mail: hmihaylov@lex-bg.com